Category Archives: pedagogisk dokumentation

förskolechatt 18 och 25 april

Etiska aspekter/dilemman med Pedagogisk dokumentation.

Förskoechattarna 18 och 25 april skulle handla om pedagogisk dokumentation, de etiska beslut vi måste fundera över och ta.
Inför chatten den 18 april skrev förskolläraren/handledaren @annklarsson och förskolläraren/pedagogistan @MartinaL71 var sin text kring ämnet.

Första chatten kom att handla framför allt handla om olika sätt att dokumentera, medan den andra chatten mer närmade sig etiken.

Igår var det glädjande att flera nya pedagoger hade letat sig fram till chatten.

Texterna

http://annkronberglarsson.blogspot.se/2013/04/etiska-aspekter-pa-pedagogisk.html

http://martinasmotesplats.blogspot.se/2013/04/etiska-aspekter-pa-pedagogisk.html

Förskolechatt på Twingly

Leave a Comment

Filed under etik, pedagogisk dokumentation