Category Archives: förskoleklass

Från förskola till skola

Från förskola till skola

Första skoldagen, vad väntar och vad fick jag med mig?
Foto: Brian Askrud (CC BY-NC-ND 2.0)

Vad väntar barnen när de tar klivet mellan förskolan och grundskolan?

Ibland är skillnaden milsvid, kan det vara bra eller behöver förskolan och skolan närma sig varandra?
Hur har er grundskola eller förskola gjort för att övergången ska bli smidig?
Hur kan det finnas en röd tråd från förskola via grundskolan till gymnasiet?

Vi pratar om detta på torsdag kl 21:00 – 22:00 i förskolechatten.

Leave a Comment

Filed under förskola, förskoleklass, grundskola