Category Archives: etik

Vördnad och acceptans

Vördnad och acceptans 

På torsdag utgår vi från denna tweet. Vi förstår att det inte blir helt lätt, men uppmanar att alla deltar med vördnad och acceptans med andras åsikter i chatten.

@Thompotti: Hur gör ni på er fsk och avdelning för att kontinuerligt diskutera tolerans och respekt? 

Fundera lite på vad begreppen står för och ta sedan med en vän och delta i torsdagens förskolechatt.

Det finns olika typer av tolerans.
Skärmdump från sv Wikipedia (CC BY-SA 3.0)

Respekt!
Skärmdump från sv Wikipedia (CC BY-SA 3.0)

Leave a Comment

Filed under etik, förskola, förskolechatt, värdegrund

Barnlek – Krig konflikt och våld

Barns lekvärldar

Detta innehåller förskolechatten på torsdag 17 oktober kl 21:00

Barns lekvärldar
Etiska ställningstagande?
Krigslek, konflikt och våld?

Leave a Comment

Filed under etik, förskola, förskolechatt, fskChatt

förskolechatt 18 och 25 april

Etiska aspekter/dilemman med Pedagogisk dokumentation.

Förskoechattarna 18 och 25 april skulle handla om pedagogisk dokumentation, de etiska beslut vi måste fundera över och ta.
Inför chatten den 18 april skrev förskolläraren/handledaren @annklarsson och förskolläraren/pedagogistan @MartinaL71 var sin text kring ämnet.

Första chatten kom att handla framför allt handla om olika sätt att dokumentera, medan den andra chatten mer närmade sig etiken.

Igår var det glädjande att flera nya pedagoger hade letat sig fram till chatten.

Texterna

http://annkronberglarsson.blogspot.se/2013/04/etiska-aspekter-pa-pedagogisk.html

http://martinasmotesplats.blogspot.se/2013/04/etiska-aspekter-pa-pedagogisk.html

Förskolechatt på Twingly

Leave a Comment

Filed under etik, pedagogisk dokumentation