Omöjliga föräldrar och pedagoger

Vem är omöjlig? Foto: Michel Phillips (CC BY)

Vem är omöjlig?
Foto: Michel Phillips (CC BY)

Omöjliga föräldrar, kanske de som aldrig är nöjda, hur gör du med dem?

Omöjliga pedagoger, kanske de som aldrig lyssnar eller förstår, hur nås vi?

På torsdag kl 21 tar vi ett samtal om det som kanske vanligen aldrig lämnar det slutna rummet. Vi pratar om ”de omöjliga”. Och ganska troligt finns dom med i chatten.

Som vanlig är förskolechatt inget forum för gnäll utan vi strävar alltid efter ett positivt framåtblickande samtal.

Leave a Comment

Filed under förskola