Lucia på förskolan

Lucia på förskola?

Traditionellt firande inne?
Foto: Joshua Alvarez (CC BY-SA 2.0)

Veckans ämne till torsdagens förskolechatt blir ”Lucia på förskolan”

Varför firar ni Lucia på?

Varför firar ni inte Lucia?

Hur firar ni Lucia?

Luciatåg utomhus?
Foto: Robin Danehav (CC BY 2.0)

2 Comments

Filed under barn, förskola, traditioner

  • Annika Johansson

    vi firar lucia för att det står i läroplanen att vi ska överföra vårt kulturarv från en generation till nästa. om det då är en bra och rolig tradition så varför inte?