Monthly Archives: oktober 2014

#fskChattLive 31 oktober

Program

Vi kommer har ett kort men kärnfullt program på #fskChattLive på fredag 31 oktober. Vad som kommer hända innehållsmässigt vet vi först efteråt då formen är precis som en ”vanlig chatt”. Det beror på dig som kommer och alla andra som är där vad vi kommer göra och prata om.
Ett tiotal har anmält sig, men det går självklart att komma utan att vara anmäld.

Mötesplats för mingel/chatt (kl 16:00 – 19:00)
Hotell Malmen (Baren)

Restaurang för kvällen (efter kl 19:00)
Restaurang Orkide

Vill du komma i kontakt med oss, finns vi som vanligt på Twitter.

1 Comment

Filed under Okategoriserade

Lärmiljö för yngre barn

Lärmiljö för yngre barn

Hur är lärmiljön anpassad för yngre barn?
Foto: Daniel Kulinski (CC BY-NC-SA 2.0)

På torsdag 30 oktober pratar vi om lärmiljöer utifrån yngre barn, tänk 1- och 2-åringar. Har du några exempel från din förskola? Hur har ni tänkt, genomfört och vad har ni sett för resultat?

Leave a Comment

Filed under Okategoriserade

Barnens behov inte pedagogens

Förskolechatt torsdag 23 oktober

Det upplevs ofta på förskolor idag att verksamheten styrs av pedagogers intresse och behov och inte barnens. Detta något som går emot skolverkets rekommendationer om verksamheten.

I några fall fungerar struktur som ett starkt disciplinerande redskap där barnen kontrolleras genom i förväg fastlagda aktiviteter som barnen får välja mellan. Ibland kan man tala om ett skenbart val där barnen får möjlighet att välja, men främst inom ramarna för de val som de vuxna ger dem. Om verksamheten blir så pass styrd så begränsas barnens möjligheter att ta egna initiativ och att påverka innehåll och aktiviteter. Det är viktigt att skapa möjligheter för barnen att få vara med att planera olika aktiviteter och att beakta barnens reflektioner och behov vid planeringen av verksamheten. Detta kan ses i relation till uppdraget i skollag och läroplan som anger att barn ska få ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.

Foto: Malin Ekberg

I #fskchatt kommer vi denna gång (23/10) att lyfta området: hur vet vi att vi bygger en verksamhet på barnens behov och intresse och inte pedagogens?

//
@EkbergM

Leave a Comment

Filed under Okategoriserade

Anmälan till #fskChattLive

Leave a Comment

Filed under Okategoriserade

Var går gränsen

Det kom en fråga som var lite längre än 140 tecken. Vi väljer att publicera det på vår blogg så kan ni svara/diskutera under taggen #fskchatt under lördagen 11 oktober. Frågeställaren vill vara anonym och det respekterar vi.

Var går gränsen?

Var går gränsen när småbarn blir närgångna på din kropp och dina saker? Jag jobbar med barn i åldern 2 – 3,5 som är roliga och busiga. Jag spelar såklart med när de vill killas och leka med mig. Problemet är att jag upplever att flera barn satt i system att gå lite för långt så att det inte riktigt känns ok. Flera flickor tenderar att ta mina saker, stoppa händerna långt ner i mina fickor och skrattande hålla fast mina pennor, kameror, telefoner. Flera pojkar blir närgångna på min kropp och vill gärna upprepat klappa i rumpan eller stoppa händerna innanför kläderna och högt ropa tex ”Frökens rumpa!”. Det är på denna nivå jag börjar säga NEJ, men de bara skrattar och tycker jag är jätterolig.

Vart går gränsen?
Ursprungligt Foto: Ed Yourdon (CC BY-NC-SA 2.0)

Det känns som ett känsligt problem, därför undrar jag hur ni resonerar. Är detta ofarligt beteende som brukar gå över? Eller bör vi börja prata om detta, för att barnen ska förstå hur man respekterar andras personliga utrymme? Tänk om de gör likadant mot andra som verkligen blir kränkta? Det känns inte så kul för mig heller, att utsättas för detta särskilt när någon kollega bevittnar. Min kropp är min. Vad tycker ni?

Leave a Comment

Filed under Okategoriserade