Yngre barn

Små människor

Yngre barn!
Foto: Christian Hansen/Perspektivet Museum (CC BY-NC-ND 2.0)

På torsdag utgår vi från yngre barn då vi pratar om förhållningssätt och lärmiljö. Varmt välkommen att delta på torsdag kl 21:00 till 22:00 under hashtaggen #fskChatt på Twitter.

Om du inte deltagit tidigare eller känner dig osäker på hur förskolechatt fungerar. Läs @Skaparns introduktion om hur Förskolechatt fungerar och låt dig bli inskolad i det härliga kollektivet av pedagoger på Twitter.

Leave a Comment

Filed under ämne