Barn i en digital samtid

Barn i en digital samtid

Vuxna som ständigt är uppkopplade och barn som håller på att bli det. Hur tänker du kring förskolans och pedagogens roll för barnen i denna digitala samtid?

Foto: Tony McNeill (CC BY-ND 2.0)

Vi rör oss kring detta i torsdagens förskolechatt. Risk finns att vi spårar över till andra närliggande ämnen.

1 Comment

Filed under förskolechatt, fskChatt