Monthly Archives: september 2013

Föräldramöten

Föräldramöte

Torsdagens (13-09-26 ) chatt kommer handla om något som ligger i tiden – föräldramöten. Smaka på ordet och fundera på:

  • Varför har vi föräldramöten? (@Thompotti)
  • Hur skapar vi föräldramöten som gagnar alla parter? (@HERO_Respondi)
  • Vad ska vi nå med föräldramöten och hur är det bästa sättet att göra det på? (@tim_sweden)

Texter i ämnet (fylls på vart efter vi finner eller får)

Leave a Comment

Filed under föräldrar, förskola, förskolechatt, fskChatt

Idébank om barns inflytande

Förskolechatt om barns inflytande

Gårdagens chatt handlade om barns inflytande på förskolan. Hela chatten kan läsas i efterhand som pdf, som vanligt.

En av de saker som kom ut ur chatten igår, var att vi skapade en idébank för barns inflytande. Ett enkelt googledokument som vem som helst kan läsa eller redigera. Ta och lägg in ditt egna tips så att alla kan få ta del av dina erfarenheter och/eller klokheter

Leave a Comment

Filed under Okategoriserade

föräldrasamverkan chatt 5 september

Föräldrasamverkan

Foto: Henrik Larsson (CC BY-NC-ND 2.0)


September är traditionellt den månaden då förskolorna har föräldramöten, som kan vara en del i samverkan mellan förskola och hem. Hur dessa möten utformas och innehåller skilljer mellan förskolor, kanske kan det vara intressant att dela detta. Men föräldrasamverkan är ett betydligt större område än så. 
Hur mycket tycker du att föräldrar ska kunna påverka ditt arbete som pedagog i förskolan? Vem vet bäst? Var går gränsen? Hur mycket inflytande upplever du som förälder att du har på ditt barns förskola? Hur utvecklar du ett förbättrat inflytande för barnens föräldrar?
Frågorna kan bli lätt för många. Ikväll pratar vi om det på chatten med början kl 21.

Lite om vad läroplanen tar upp kring föräldrasamverkan

Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling 

och växande. Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att 

varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar 

Ett av uppdragen i läroplanen som berör kvällens ämne.

Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska 

komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn 

ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske 

i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet 

att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i för­

skolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning 

för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande

Från målen och riktlinjerna.

Leave a Comment

Filed under Okategoriserade